Ditt närmaste Kontor:

Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

Allmänt

 

När begreppen ”vi/oss/vår” används avser vi koncernen Elbolagsgruppen med tillhörande bolag och huvudkontor på Franska vägen 3A i Kalmar. Vi finns i Kalmar, Nybro, Öland, Västervik, Vimmerby, Kristianstad och Åhus.

 

Elbolagsgruppen värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter när du på olika sätt kommer i kontakt med oss. Här kan du även läsa om dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor gällande personuppgiftsbehandling.

 

Vem är ansvarig?

 

Ansvarig för behandling av dina personuppgifter är:

 • Elbolaget A&T AB med organisationsnummer 556828-9994.
 • Elbolaget elinstallationspoolen i Kristianstad AB med organisationsnummer 556915-7075.
 • Elbolaget Dahlbergs Elektriska med organisationsnummer 559023-1048.
 • Elbolagsgruppen Sweden AB med organisationsnummer 559125-8685.

 

Uppgifter som du lämnar till oss

 

Elbolagsgruppen samlar in uppgifter om dig som kund som du lämnar när du t.ex. anlitar oss för projekt, uppdrag, kontaktar oss i olika frågor eller när du deltar i event och tävlingar. Dessa uppgifter innehåller oftast information om ditt namn, telefonnummer, e-postadress, användardata samt i vissa fall var du är anställd och betalningsinformation.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 

Vi behandlar följande personuppgifter:

 • Namn, personnummer, fastighetsbeteckning och kontaktuppgifter till privatpersoner.
 • Namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter.
 • Namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter.
 • Namn, personnummer, ID06-nummer, användarnamn, IP-adress, lön, eventuella disciplinåtgärder, kontonummer, certifieringar, i förekommande fall fackföreningstillhörighet (se nedan), och kontaktuppgifter till bolagets anställda.
 • Namn och kontaktuppgifter till anställdas anhöriga.
 • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till inhyrda konsulter.
 • Namn, personnummer och kontaktuppgifter till tidigare anställda.
 • Namn, personnummer, eventuellt bild, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter till arbetssökande.

 

Elbolagsgruppen behandlar med följande undantag inga känsliga personuppgifter. Uppgift om fackföreningstillhörighet behandlas endast i den utsträckning som Elbolagsgruppen ska förhandla med fackförening eller har skyldighet att göra löneavdrag för fackföreningsavgift. Elbolagsgruppen behandlar uppgifter om anställdas hälsa i den utsträckning detta är nödvändigt inom ramen för Elbolagsgruppens rehabiliteringsansvar eller för beräkning av sjuklön.

 

Delar vi dina uppgifter med andra?

 

Elbolagsgruppen måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. bokförings- och redovisningskrav. Vi kan även behöva dela dina uppgifter med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden, t.ex. våra partners eller leverantörer. Ändamålen med behandlingen kan vara exempelvis datalagring, IT-support, ekonomi- och betalningstjänster, distribution av varor eller marknadsföring. Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

 

Övriga mottagare

 

Det kan finnas tillfällen då Elbolagsgruppen behöver dela dina personuppgifter med andra mottagare för att uppfylla rättsliga skyldigheter och krav. Exempel på sådana mottagare kan vara myndigheter, domstol, polis och potentiella köpare eller säljare vid en eventuell försäljning av företaget.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

 

Vi skyddar dina personuppgifter genom:

 • Brandväggar, virusskydd och program för att upptäcka avvikande beteende i sårbara system.
 • Personliga inloggningar och behörighetsstyrd åtkomst till samtliga system och lagringsmedia.
 • Rutiner för hantering av lagringsmedia.

 

Förändringar i Integritetspolicyn

 

Eftersom vår verksamhet och omvärlden ständigt förändras kommer även förändringar att ske i denna integritetspolicy, besök därför gärna vår hemsida då och då för att hålla dig uppdaterad och ta del av dessa.

 

Borttagning av personuppgifter

 

Du har rätt till en gång per år och utan kostnad begära ut information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål detta sker. Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade, borttagna eller blockerade.

Det gäller information som inte berör bokföringsunderlag eller annan information som krävs för att kunna uppfylla lagar och bestämmelser mot dig som kund och myndigheter, exempelvis Skatteverket. Du kan begära att få dina personuppgifter raderade genom att skicka post till oss på nedanstående adress. Begäran behöver vara signerad med din namnteckning.

 

Elbolagsgruppen Sweden AB

Franska vägen 3A

393 56 Kalmar

 

Kontakt för frågor som rör behandling av personuppgifter

 

E-post: info@elbolagsgruppen.se