Ditt närmaste Kontor:

Brandlarm & utrymningslarm

Ett brandlarms uppgift är att upptäcka branden så tidigt som möjligt för att kunna vidta åtgärder och släcka. Branden detekteras först av antingen värmedetektorer, rökdetektorer eller flamdetektorer, som aktiverar det automatiska brandlarmet och ibland även ett automatiskt släcksystem.

Syftet med ett utrymningslarm är att initiera utrymning av en byggnad. Orsaken kan även här vara brand, men också andra faror som exempelvis gasutsläpp eller syrebrist. Ett utrymningslarm kan aktiveras på olika sätt. Det kan vara automatiskt med hjälp av en brandlarmsanläggning eller manuellt av exempelvis väktare eller personal. Det finns många olika varianter av utrymningslarm.

För att uppnå ett så bra skydd som möjligt är det viktigt att den tekniska installationen av brandlarmet eller utrymningslarmet är korrekt utförd. Vi tillhandahåller allt från små till stora certifierade brand- och utrymningslarm.